index
WebRes.helga-o.com
year

Stoffel VAN EECKHOUDT (12) Download as JSON

04.02.2020 - AOS 2 Luchtbal - Antwerpen
Kort length 2480 m 00:14:505'58"4. (12)
Lang length 3930 m 00:24:116'09"3. (15)
07.01.2020 - AOS 1 Brilschans - Antwerp
2 length 2600 m 00:25:579'58"11. (20)
1 length 3050 m 00:26:118'35"5. (50)
05.12.2019 - AOS 12 - Boekenbergpark - Antwerpen
1 length 1090 m 00:10:459'51"4. (22)
2 length 1370 m 00:16:2411'58"10. (23)
3 length 1350 m 00:13:179'50"8. (22)
14.11.2019 - Antwerp Orienteering Series 11 - Stadspark - Antwerpen
H:2 length 1390 m 00:11:067'59"3. (18)
H:3 length 1510 m 00:13:118'43"3. (14)
H:1 length 1500 m 00:15:5110'33"4. (19)
11.07.2019 - Antwerp Orienteering Series 7 - Burcht - Burcht
Course 1 length 2930 m 00:27:109'16"6. (60)
19.05.2019 - Antwerpen City Run - Antwerpen
City Run 10K length 9000 m 00:45:025'00"11. (65)