Version 2024/05

Deze release voegt wat meer ondersteuning toe voor registraties op locatie en flexibiliteit voor het genereren van resultaten.

 • Het resultaat van een snelle zoekopdracht (op naam of nummer) of een complexere zoekopdracht in het Personenscherm kan nu naar Excel worden geëxporteerd, voor verdere verwerking, zoals bijvoorbeeld het maken van labels of andere samenvoegbewerkingen.

 • Het snel zoeken op nummer kan nu worden geschakeld tussen Bib van geregistreerde lopers en Nationaal/regionaal federatienummer (indien van toepassing). De keuze wordt onthouden.

 • Het is nu mogelijk om voor alle lopers in het huidige zoekresultaat een inschrijfbewijs af te drukken. De lay-out van het ticket is enigszins gewijzigd om het secretariaatwerk beter te ondersteunen. Meer informatie in het Hulp-systeem.

 • Voor de IOF-resultatenexport is nu expliciet de optie "D and H afzonderlijk (op een zelvde omloop)" beschikbaar.
 • Er wordt nu een alternatieve resultaatsortering aangeboden per categorie en speciale categorie. De "standaard" is per leeftijd, eerst vrouwen en dan mannen. Het "alternatief" groepeert elke leeftijdscategorie, zoals D10, H10, D-12, H-12 enz. om dergelijke prijsuitreikingsceremonies te ondersteunen. Het is aanwezig voor alle soorten resultaten (print, HTML, Webres), inclusief meerdaagse eindresultaten. Houd er rekening mee dat de extra sorteervolgordekolom tijdens de upgrade alleen voor reguliere categoriën automatisch wordt ingevuld; voor speciale categoriën moet dit handmatig worden aangepast. De blanco HELGADAT-bestanden zijn voor beide soorten categoriën herzien en moeten voor nieuwe races worden gedownload.

 • Een nieuw land/nationaliteit IIA voor "IOF onafhangelijke atleten" is toegevoegd. Meer info op de IOF website.

Version 2024/03

Deze release voegt enkele verbeteringen en uitbreidingen toe aan HELGA.

 • Het registratiebewijs kan nu ook worden afgedrukt via het lezen van de controlekaart. Deze mogelijkheid kan mooi worden gecombineerd met de optie "In leesmodus blijven [Beheer SI]" om het uitdelen van chips te begeleiden met een gegevensontvangst.

  Bovendien wordt de registratietijdstempel alleen afgedrukt op de dag van het evenement zelf.
 • Het borstnummer wordt geëxporteerd in IOF XML-resultaten.
 • Om een crash tijdens het importeren van IOF XML-registratie voor FFCO te verbeteren, is het datatype voor de CN-score verhoogd naar LANG.
 • Het rapport voor Meerdaagse inschrijvingsgelden is verbeterd om deelnemers die voor verschillende clubs lopen correct te kunnen afhandelen.
 • De afhandeling van de Club/Class mapping-tabellen tijdens het importeren van XML-registraties is geoptimaliseerd: een selectievakje maakt het mogelijk om alleen op niet-toegewezen gegevens te filteren.

  Als er niets in Clubs in kaart te brengen is, wordt de focus ook rechtstreeks naar Klasse/Omloop verplaatst..
 • In de Algemene tijdwaarneming modus is er een extra controle toegevoegd in het finishscherm om lopers te detecteren die eerder een eerste tussentijd hebben dan de officiële eerste start. Tijdens massastart hardloopevenementen hebben sommige mensen misschien al een aantal checkpoints opgemerkt vóór de start..
 • Registratie-import van O'Punch ondersteunt nu meerdaagse evenementen, met individuele dagselectie en (binnenkort) startwensen. Dit maakt een systeem van dubbele invoer voor "buitenlanders" overbodig.
 • In het Persoonsscherm onthoudt het selectievakje "Late inschrijving" nu de laatste status voor de volgende loper.

Version 2024/01

De eerste release van het jaar bevat verschillende fixes en enkele verbeteringen.

 • Verbetering van het aantal kaarten dat nog beschikbaar is tijdens een meerdaags evenement als mensen op bepaalde dagen niet zijn geregistreerd.
 • Creatie van het evenement “BCR Belgian Club Relay” gewijzigd in teams van 5 (selectie van puntenvalidatie).
 • Er is een probleem opgelost met homoniemen bij het importeren van O'Punch XML-bestanden.
 • Voor SPrint startgegevens exporten zijn de nationaliteit en de (eerste – bij meerdaagse races) stempelkaart toegevoegd en is ook de clubnaam in de export voor meerdaagse races gecorrigeerd (de daadwerkelijke naam, niet de standaardnaam).
 • Verbeterde bestandsimport van niet-O'Punch wanneer dezelfde persoon lid is van meerdere clubs om de juiste te selecteren.
 • Alle geopende schermen worden onmiddellijk vertaald wanneer de taal wordt gewijzigd.
 • Uitprinten van een ontvangstbewijs bij het aanmelding. Indien ingeschakeld in de configuratie (alleen mogelijk als Ticketprinter is geselecteerd), wordt er een klein papiertje met registratiegegevens afgedrukt dat bij het opstarten moet worden uitgedeeld als bewijs van registratie. De afdruk kan worden geautomatiseerd nadat een nieuwe registratie voor de eerste keer is opgeslagen (geen latere wijzigingen).

Version 2023/08

Een simpele update om klaar te zijn voor de tweede helft van het jaar.

 • Live resultaten in WEBRES voor individuele wedstrijden tonen niet alleen de reeds geklasseerde lopers, maar ook het totale aantal per categorie.
 • Het aanmaken van tussentijden voor WEBRES is geoptimaliseerd, vooral als de HELGADAT een groot aantal wedstrijden bevat.
 • Harmonisatie en verbetering van de jachtstartmethode voor 2-5 meerdaagse races, inclusief de bijbehorende startlijsten.
 • Voor WEBRES is het klassement "1000 punten voor winnaars" nu beschikbaar voor alle 2-5 meerdaagse races.
 • (-02) De Snapshot-export voor Aflossingen heeft nu cumulatieve tussentijden voor radio-conotrls in benen 2-x

Tot nu toe

Versionen 2023/05 en vroeger zijn in het oude Forum te vinden.

De History is alleen maar op Engels beschikkbaar.

Als u de software leuk vindt, kunt u uw waardering tonen door een kleine donatie te doen om ons te motiveren nog meer opwindende functies te ontwikkelen. Bedankt!